VAD VI GÖR

En advokatbyrå inom fastighetsrätt och konsumenträtt

VAD VI GÖR

Vi är en advokatbyrå i Göteborg med huvudfokus på fastighetsrätt, konsumenträtt och avtalsrätt. Vi ger dig juridisk hjälp vid tvister om fel i fastighet, bestridande av faktura, frågor om bygglov, samt hjälper dig om du hamnat i tvist med tex. en hantverkare. Vi försöker också lösa tvister i möjligaste mån innan de hamnar i domstol. Genom rådgivning kan vi också hjälpa dig att förebygga eventuella framtida tvister. Vi tar tillvara dina intressen.

Välkommen att kontakta oss på ett rådgivningsmöte.

Fel i fastighet


Har du köpt hus och upptäckt ett allvarligt fel? Vad räknas som ett dolt fel? Vad ingår i undersökningsplikten?

Vi företräder dig, både då du som köpare upptäcker dolt fel, eller annat allvarligt fel och i de fall då du sålt ett hus.

Bestrida faktura


Är du missnöjd med en vara eller en tjänst? Har ett företag tagit för mycket betalt? Vi hjälper dig bestrida felaktiga fakturor och för din talan i eventuell tvist.

Om solceller


Intresset för att installera solceller på sitt tak har ökat markant det senaste året. Här får du som konsument en överblick på vad som är viktigt ska tänka på för dig som konsument.

Fel i bostadsrätt


Har du köpt en lägenhet och upptäckt fel? Eller befinner du dig på andra sidan där köparen påstår att det finns fel i bostadsrätten? Vad ingår egentligen i säljarens upplysningsplikt?

Konsumenträtt


Som konsument har du skyddsregler genom bland annat konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det finns också specialregler för småhusentreprenader.

Speciell fastighetsrätt


Vi hjälper dig i frågor som handlar om fastighetsreglering, tvister med grannar, frågor om arrende och samfälligheter m.m. Kanske behöver du hjälp att tolka ett servitut eller överklaga ett bygglov.

Häva avtal


När kan du ha rätt att häva avtal och hur går du tillväga? Kanske är du missnöjd med en hantverkare. Eller är hantverkaren inte klar i tid. Vi hjälper dig i avtalstvister.

Socialrätt


Utöver tvistemål så åtar sig Adelsson Advokatbyrå uppdrag som offentligt biträde i tvångsmål, asylmål samt målsägandebiträde för vuxna och barn i brottmål.