ADELSSON ADVOKATBYRÅ


En advokatbyrå inom fastighetsrätt och konsumenträtt

Välkommen till Adelsson Advokatbyrå. Vi är en personlig advokatbyrå inriktad på fastighetsrätt. Förutom frågor om dolt fel i fastighetsrätt och fel i bostadsrätt kan vi bistå i frågor om bygglov, rättigheter till brygga eller sjöbod, fastighetsreglering och servitut m.m.

VAD VI GÖR

Fel i fastighet


Har du köpt hus och upptäckt dolt fel? Vad räknas som ett dolt fel? Ett fastighetsköp kan vara det störta köpet du gör. Vi företräder dig, både då du som köpare upptäcker dolt fel och i de fall då du sålt ett hus.

Fel i bostadsrätt


Har du köpt en lägenhet och upptäckt fel? Eller befinner du dig på andra sidan där köparen påstår att det finns fel i bostadsrätten? Vi hjälper dig både som köpare eller som säljare.

Speciell fastighetsrätt


Vi hjälper dig i frågor som handlar om fastighetsreglering, tvister med grannar, ombud vid lantmäteriförrättning, frågor om arrende och samfälligheter. Kanske behöver du hjälp att tolka ett servitut eller överklaga ett bygglov?