Konsumenträtt

När kan du behöva juridisk rådgivning inom konsumenträtt?


Varan du har köpt kanske inte stämmer med vad som har utlovats på förhand. Kanske vill säljaren av en tjänst ta mer betalt efter att jobbet är gjort, mer än vad ni kommit överens om tidigare. Även om du har lagen på din sida behöver du veta hur du ska gå till väga.

Det kan vara fördelaktigt med stöd och hjälp från en advokat som för att lösa problemen med säljaren, eller som kan hjälpa dig driva tvisten. Vi tar tillvara dina konsumenträttigheter. Vi kan hjälpa till att häva avtal eller bestrida faktura.

Entreprenadarbeten


Har du anlitat en hantverkare som ska renovera i din bostad eller utföra till- eller ombyggnationer på din bostad?

Vi får ofta frågor om hur man som konsument ska agera när man anser att hantverkarens arbete inte är fackmässigt utfört, att arbetet är försenat, att hantverkaren tagit för mycket betalt, eller påstår att konsumenten har beställt ändrings- eller tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) som de vill ha extra betalt för.


Vi erbjuder juridisk rådgivning i syfte att säkerställa att entreprenadarbetet blir utfört korrekt, i rätt tid och enligt avtalet. I vissa fall har du som konsument rätt att häva avtalet och kräva ersättning för att en låta en annan hantverkare göra färdigt arbetet enligt er offert eller avtal. En del frågor kräver byggtekniskt kunnande, varför vi har gott samarbete med byggnadstekniker och ingenjörer i komplicerade frågor.

Rådgivning om konsumenträtt


Kontakta oss med dina frågor om konsumenträtt. Vid en första kontakt kan vi boka in ett rådgivningsmöte. Vid ett sådant diskuterar vi tillsammans hur vi kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt. Många gånger går det att komma överens med företaget utan att det behöver leda till långdragna och kostsamma processer i domstol. Att anlita en advokat kan vara ett sätt för dig som konsument att utöva påtryckning mot företaget.

Vi kan hjälpa dig som

  • är missnöjd med en hantverkare
  • behöver få hjälp då hantverkaren inte är klar i tid
  • har hamnat i tvist med ett företag
  • har fått en faktura på ett högre belopp än det avtalade eller offererade priset
  • mottagit en vara som inte motsvarar de utlovade egenskaperna
  • mottagit en vara för sent och vill ha prisavdrag eller häva köpet
  • en tjänst som du betalat för är inte är utförd eller fackmässigt utförd (tex. av en hantverkare eller bilfirma)
  • behöver hjälp att häva avtal där motparten begått väsentligt avtalsbrott
  • behöver allmän rådgivning kring konsumenträtt, avtalsrätt eller skadeståndsrätt


Ny konsumentköplag ger konsumenten bättre villkor


Från och med den 1 maj 2022 har du som konsument getts bättre villkor att reklamera varor som det är fel på. Tidigare låg ansvaret för att bevisa att felet var ursprungligt mest på dig som konsument, bara det första halvåret var det säljarens ansvar att visa att så inte var fallet. Med den nya lagen är det säljarens ansvar de första två åren att kunna visa att felet inte är med från början. Rätten att reklamera, det vill säga gå tillbaka till säljaren och klaga på en vara som visat sig vara felaktig, sträcker sig som tidigare över totalt tre år.

 

Andra nyheter i lagen är att den som tillhandahåller varor med digitala delar till exempel datorer och mobiler, blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid. En annan förändring är att det har införts vissa specialregler för köp av djur. Vid köp av djur är tiden för den omvända bevisbördan sex månader och för djur som är dyrare än cirka 5 000 kronor kan den avtalas bort. Den nya lagen innebär att Sverige förändrar sin lagstiftning så den följer den inom EU. Om du har köpt något före den 1 maj i år gäller den tidigare lagens regler.