Fel i bostadsrätt

Vilka regler gäller vid fel i bostadsrätt?


Reglerna dolda fel ser olika ut för fastigheter respektive bostadsrätter, men har mycket gemensamt. Fel i bostadsrätt regleras i köplagen och inte enligt jordabalken. En bostadsrätt kan därmed jämställas med en ”vara” som tex. en cykel eller en bokhylla. Det är inte lika stränga regler vid köp av en bostadsrätt i jämförelse med köp av ett hus. Som köpare kan du inte få ersättning för alla eventuella fel i din bostadsrätt. Som huvudregel kan du bara få ersättning av säljaren för sådana fel som fannsnär du köpte lägenheten och som du inte rimligtvis borde ha upptäckt eller räknat med.

Upplysningsplikt vid bostadsrättsköp


Bostadsrätter säljs oftast i så kallat befintligt skick, vilket ger säljaren viss upplysningsplikt. Upplysningsskyldigheten avser sådana fel som anses väsentliga och som säljaren känner till. I praktiken innebär det att tröskeln för vad som är ett fel i bostadsrätt är hög.

Exempel på fel i bostadsrätt


  • Felaktigt utförda elinstallationer
  • Bostadsrättens storlek stämmer inte överens med beskrivningen (avtal, objektsbeskrivning eller prospekt)

  • Vattenskador i badrum
  • Mögel och röta
  • Konstruktionsfel – ventilation, avlopp och isolering

Påföljd vid fel i bostadsrätt?


I de fall som kan anses vara fel i bostadsrätt så är säljaren ansvarig i 2 år från köparens tillträdesdag. För att få framgång i tvisten är det viktigt att du som köpare reklamerar i rätt tid och helst så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Vid fel i bostadsrätt kan köparen ha rätt att kräva avdrag på priset eller häva köpet.


Förhandsavtal

Vi får ofta frågor omförhandsavtalvid köp av nyproduktion av bostadsrätt. Förhandsavtal är inte alltid fördelaktigt skrivna ur köparens perspektiv. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller för ditt förköpsavtal och vad det finns för möjligheter för dig att få framgång vid en eventuell tvist mot en bostadsrättsförening.

Rådgivning om fel i bostadsrätt


Har du köpt en lägenhet och upptäckt fel? Eller befinner du dig på andra sidan och får information från köparen om eventuellt fel i bostadsrätten? Vi företräder dig, oavsett vilken sida du står på. Hör av dig till oss med dina frågor om fel i bostadsrätt eller frågor om förköpsavtal. Vid en första kontakt kan vi boka in ett rådgivningsmöte. Vid ett sådant diskuterar vi tillsammans hur vi kan gå vidare med ditt ärende på bästa sätt.