KOSTNAD

En advokatbyrå inom fastighetsrätt och konsumenträtt

KOSTNAD

Vi utgår oftast från ett bestämt timarvode. Att ge ett pris på förhand kan vara svårt, så vi råder dig att kontakta oss för mer information kring kostnaderna. Vi utgår oftast från ett bestämt timarvode. Vad kostnaden kommer att uppgå till beror bland annat på:

  • svårighetsgraden och omfattningen av uppdraget
  • eventuella förändringar som sker under uppdragets gång
  • det uppnådda resultatet

Att driva en tvist i domstol kan vara kostsamt. En större del av rättegångskostnaderna vid tvister i domstol kan täckas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) och i vissa fall av staten (rättshjälp). Vi utreder alltid vilka möjligheter du har att få rättsskydd eller rättshjälp i tvisten.

Rättsskydd


Om det uppstår en tvist så kan det finnas möjlighet att begära ersättning från sitt försäkringsbolag för en större del av rättegångskostnaderna. Rättsskydd utgår från det att tvisten uppstår. Tvisen behöver alltså inte hamna i domstol för att du ska ha rätt att få ersättning för dina advokatkostnader.


I de flesta hemförsäkringar ingår ett så kallat rättsskydd. Information om hur just ditt rättsskydd är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor.

Vi utreder alltid möjligheten att ansöka om rättsskydd för tvisten.

Rättshjälp


Om du inte kan få rättsskydd så kan du i vissa fall rättshjälp. Rättshjälpen betalas ut av staten och är en del av den sociala skyddslagstiftningen som finns till för att hjälpa privatpersoner som saknar möjlighet att få rättslig hjälp på annat sätt.
Det är bland annat dina ekonomiska förhållanden som avgör om du har rätt att få rättshjälp eller inte.

Vi utreder alltid möjligheten att ta försäkringsskyddet i anspråk för tvisten.

Arvode


Det kan vara svårt att på förhand ge ett pris på vad arvodet kommer att uppgå till. Det beror på arbetets omfattning, svårighetsgrad, förändringar under arbetets gång samt uppnått resultat. I normalfallet utgår vi från ett bestämt timarvode.
Du kan läsa om våra fullständiga villkor här

Advokatsamfundet har en konsumenttvistnämnd. Nämnden har inrättats för att under vissa förutsättningar pröva tvister mellan en advokatbyrå och en konsument. Du kan läsa mer om konsumenttvistnämnden på deras hemsida.
Konsumenttvistnämnden